สินค้าและบริการ

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและอาคาร ซึ่งแบ่งย่อยเป็นเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิงและชุดดับเพลิง อุปกรณ์ PPE รองเท้านิรภัย อุปกรณ์งานจราจร ถังขยะ เป็นต้น โดยสินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐานรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศ

นอกจากนี้มีบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นและอพหนีไฟ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักสูตรการเก็บกู้สารเคมี ซึ่งได้รับความไว้ใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้เสียชีวิตในประเทศไทย

Our Facbook Page


บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
และ บริษัท นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด

ทุกสินค้าเเละบริการได้รับการตรวจสอบก่อนถึงมือท่าน สินค้าต่าง ๆ นอกจากจะได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตแล้ว NASA FIRE ยังมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับคุณภาพตามความต้องการ นอกจากนี้ หากสินค้ามีปัญหา เรายินดีรับผิดชอบตามความเหมาะสม

นโยบายคุณภาพ

“ เรามุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพตามมาตรฐาน และตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา ให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย

1. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงและผจญเพลิง
2. มีการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
3. เป็นองค์กรที่ผู้ผลิตและคู่ค้าต้องการร่วมทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว มีส่วนร่วมในชุมชนของเรา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
4. ส่งเสริมงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า
6. พัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทำงานที่กระชับ เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้าและคู่ค้าในการติดต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน
7. เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

 จำหน่าย ถังดับเพลิงโคราช อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์เซฟตี้ ทุกชนิด เช่น เครื่องดับเพลิง · อุปกรณ์ผจญเพลิง· ชุดดับเพลิง · อุปกรณ์ · หมวกเซฟตี้ · แว่นตาเซฟตี้ · ที่อุดหูลดเสียง · หน้ากาก · ถุงมือ · ชุดพนักงาน · เข็มขัดเซฟตี้ · รองเท้าเซฟตี้ · เสื้อสะท้อนแสง · ถังดับเพลิง · หน้ากากเชื่อม · ป้ายเซฟตี้ · ตู้ถังดับเพลิง · รองเท้านิรภัย ·อุปกรณ์งานจราจร·ถังขยะ· อุปกรณ์ใส่ถังดับเพลิง · สายส่งน้ำดับเพลิง · ท่อดูดน้ำดับเพลิง · กรวยจราจร · กระจกโค้ง · แบริเออร์ · แผงกั้นจราจร· แผงจุดตรวจ · หมวกนิรภัย · เสื้อสะท้อนแสง · รองเท้าเซฟตี้ · PPE · บริการเติมถังดับเพลิงในเเละนอกเขตจังหวัดนครราชสีมา · รับเติมถังดับเพลิง · บริการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง · บริการติดตั้งถังดับเพลิง · ถังดับเพลิงเคมีเเห้ง  · ถังดับเพลิง CO2  · ถังดับเพลิง NON-CFC · ถังดับเพลิง Low Pressure Water Mist · ไฟฉุกเฉิน · ไฟทางออก · ป้ายไฟ · ไฟสำรอง · ไฟฉาย · หน้ากาก 3M · หน้ากากกันฝุ่น · หน้ากากอนามัย · หน้ากากผ้า · หน้ากากกันเเก๊ส · หน้ากาก PM2.5 · อบรมดับเพลิง · อบรมอพยพหนี้ไฟ · เครื่องดับเพลิงโคราช · อุปกรณ์จราจรโคราช · อุปกรณ์เซฟตี้โคราช · ดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย · ศูนย์จำหน่ายถังดับเพลิง · ไฟฉุกเฉิน · ได้มาตรฐาน มอก. · ได้มาตรฐาน ISO9001 · ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 · บริการเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ราคาถูก · ศูนย์รวมอุปกรณ์ดับเพลิง · ถังดับเพลิง · ไฟฉุกเฉิน · ป้ายทางหนีไฟ· กล่องไฟฉุกเฉิน ทุกประเภท

รางวัลและความภาคภูมิใจ นาซ่าไฟร์ ฯ เซฟตี้